Trädgårdstjänst

Behöver du hjälp med din trädgård? Börjes Skogs & Trädgårdstjänst hjälper dig med detta via vår samarbetspartner Farmartjänst! Kontakta oss redan idag om du vill ha trädgårdshjälp.

Genom vår trädgårdstjänst kan du få hjälp med skötsel av grönytor, gräsklippning och skötsel av rabatter etc. Varför inte ta hjälp med detta arbete och själv hinna njuta av trädgården utan alla måsten.

Kanske är det dags att trädgården får en välbehövlig renovering med beskärning av träd och bortfräsning av stubbar. Efter att detta är klart kan vår trädgårdstjänst se till att trädgården blir som ny med välansade rabatter och en vacker gräsmatta.

Varför anlita någon att utföra trädgårdstjänster?

Alla människor vill ha en välskött trädgård! Tyvärr är det många som inte hinner eller orkar ta hand om trädgården på ett bra sätt. Att anlita någon för att sköta om trädgården på ett proffsigt sätt är alltmer vanligt. Istället för att ständigt ha dåligt samvete för den eftersatta trädgården kan du se till att njuta i den på din lediga tid.

Bor du i ett villaområde är det nästintill nödvändigt att ha en välskött trädgård. En försummad trädgård väcker missnöje hos grannar och misspryder hela området. Ska du sälja huset är det extra viktigt med en välskött trädgård, eftersom trädgården på framsidan av huset är det första presumtiva köpare ser.

Pris för trädgårdstjänster

Det går inte att ange något fast pris för skötsel av trädgården. Vad det kommer att kosta beror på vilka arbeten som ska utföras och hur omfattande arbetet blir. Storlek på gräsmatta och tomt spelar också in när det gäller kostnaden. Kontakta oss så kan du få mer information om pris på trädgårdstjänster.

Rutavdrag för trädgårdstjänster

Du kan göra rutavdrag för vissa trädgårdstjänster. Villkoret är att arbetet utförs på tomten där bostaden står. Rutavdrag får bland annat göras för att klippa gräs och buskar. Du kan också göra avdrag för vattning och gödning av gräsmatta och rabatter. Även omgrävning av rabatter ger rätt till rutavdrag.

Det finns även många trädgårdstjänster som du inte får göra rutavdrag för. Det gäller till exempel anläggning av gräsmattor, plattläggning och asfaltering.

Läs mer om rutavdrag för trädgårdstjänster på Skatteverkets hemsida.

Kontakta oss

Adress: Gullestorp, 516 92 Äspered, strax utanför Borås