Trädbeskärning

Behöver du hjälp med att beskära dina träd? Vi på Börjes Skogs & Trädgårdstjänst hjälper dig med alla typer av trädbeskärning. Kontakta oss redan idag för att få hjälp med beskärningen av dina träd! Trädbeskärning kan göras på många olika sätt och av olika anledningar. Oavsett vilken metod som behöver användas kan du tryggt lämna över arbetet i våra händer. Vi har både kunskapen och de verktyg som behövs för att beskära dina träd på rätt sätt. Förutom trädbeskärning kan vi hjälpa dig med trädfällning, bortforsling av träd samt stubbfräsning. Vi löser ALLT som rör träd och trädvård!

Varför beskära träden?

Det finns många olika anledningar till att beskära träd. Det kan handla om säkerhet, utseende eller om trädets växtkraft och hälsa. Vilken beskärningsmetod vi använder beror på anledningen till beskärningen. Ett välvårdat träd ger ett vackrare intryck och håller sig livskraftigt längre än om det får växa vilt. Genom att anlita oss som är experter på trädbeskärning så kan du lita på att denna görs på ett professionellt sätt och att resultatet blir som du önskar.

Underhållsbeskärning

Denna typ av beskärning görs för att trädet ska hålla sig friskt och levande. Beskärningen görs genom att döda och skadade grenar tas bort. Grenar som växer på ett olämpligt sätt tas också bort. Fruktträd beskärs även för att de ska ge mer frukt. Genom att underhållsbeskära dina träd ökar trädets livslängd och det kommer också att bli vackrare att se på.

Säkerhetsbeskärning

Träd kan behöva beskäras för att de inte ska orsaka olyckor. Gamla, svaga och döda grenar kan då tas bort för att de inte ska falla ned och skada egendom och trädgård. Genom att beskära kronan kan trädets vikt också reduceras vilket gör att ett gammalt och svagt träd inte riskerar att välta eller brytas under hård blåst.

Utrymmesbeskärning

Av utrymmesskäl kan träd också behöva beskäras. Det kan handla om träd som växer ut över byggnader och gator. Då kan en beskärning vara ett bra alternativ till att tvingas ta ned trädet.

Formbeskärning

Formbeskärning görs för att skapa en önskad form på trädkronan. Detta är inte så vanligt i trädgården utan görs mer i parker eller utmed gator.

Rutavdrag för trädbeskärning

Du kan göra rutavdrag för beskärning av träd som står på din tomt eller i anslutning till ditt hus. Rutavdrag får göras på arbetskostnaden men inte på material eller resekostnader. Läs mer om rutavdrag för trädbeskäring på Skatteverkets hemsida.

Kontakta oss

Adress: Gullestorp, 516 92 Äspered, strax utanför Borås