Arborist

Behöver du hjälp med trädvård av en arborist? Börjes Skogs & Trädgårdstjänst är experter på trädvård. Kontakta oss redan idag för att få hjälp med dina träd!

Som arborist jobbar vi med all typ av skötsel av träd. Det kan handla om trädfällning, sektionsfällning av träd, kronlyft, beskärning, kronreducering eller hamling. Vi löser ALLT som rör träd och trädvård!

Vad är en arborist?

Ordet arborist kommer från latinets arbor som betyder träd.

En arborist är en trädvårdsspecialist som vårdar träd i bebyggda miljöer. Som arborist arbetar vi för att träden ska vara säkra, vackra och leva länge. Träd som blir omhändertagna på ett bra sätt får mycket bättre förutsättningar för att hålla sig vackra och friska. Olyckor som orsakas av avbrutna stammar och nedfallande grenar kan också undvikas om man underhåller sina träd. Med hjälp från en professionell trädvårdare kan du känna dig trygg med att dina träd får den bästa omvårdnaden. Ibland kan det bästa alternativet vara att ta ner ett träd och detta kan vi göra på ett säkert sätt, även om trädet måste tas ned bit för bit.

Kronreducering

Ett av de vanligaste arbeten som en arborist utför är kronreducering. En kronreducering kan göras för att minska risken för att trädet ska välta eller skadas när det blåser. Man kan även minska storleken på trädkronan för att trädet skymmer solen eller växer över byggnader eller gator. Vid kronreducering tas skadade och döda grenar bort och eventuell beskärning utförs.

Kronlyft

Kronlyft är en trädbeskärningsmetod där grenarna avlägsnas underifrån och uppåt och därigenom höjer trädkronan. Genom att höja trädkronan kan man få bättre ljus i byggnader och på tomten. Att göra ett kronlyft gör också att trädkronan blir starkare eftersom den får mer energi från rotsystemet.

Hamling

Hamling är en gammal skötselteknik som används på lövträd. Tekniken går ut på att samtliga grenar beskärs med flera års mellanrum. I dag kan vi hamla träd för att få en ljusare miljö eller för att ett hamlat träd tar mindre plats. Hamling gör också att trädet blir säkrare, det finns inga stora grenar som kan falla ned och orsaka skador.

Rutavdrag för trädvård

Du kan få rutavdrag för trädvård som innebär att träden beskärs eller fälls. Träden måste stå på din tomt eller i anslutning till bostadshuset. Rutavdrag får göras på arbetskostnaden men inte på material eller resekostnader. Du kan heller inte få rutavdrag för rådgivning angående dina träd. Läs mer om rutavdrag för trädvård på Skatteverkets hemsida.

Kontakta oss

Adress: Gullestorp, 516 92 Äspered, strax utanför Borås