Skotning

Behöver du hjälp med skotning? Börjes Skogs & Trädgårdstjänst åtar sig mindre skotningsuppdrag. Vi utför utkörning av ris och stammar efter fällning eller avverkning.

Kontakta oss redan idag om du behöver hjälp med skotning! Vi löser ALLT som rör träd och trädvård.

Skotning innebär terrängtransport av virke, stubbar och träddelar från avverkningsplatser i väglös terräng till en upplagsplats som är åtkomligt för transportfordon. Skotning kan utföras med speciella maskiner avsedda för detta, s.k. skotare men även med olika typer av vagnar och kärror.

Börjes Skogs & Trädgårdstjänst använder skotare, som är en skogsmaskin som kan köra med full last i svår terräng. Vi använder en Bison 11000x miniskotare för skotningsuppdragen. Denna skotare är liten och smidig och orsakar i stort sett inga markskador.

Som privat skogsägare med mindre skogsskiften kanske du sköter själva fällningen själv. Men även vid mindre avverkningar måste stammar och ris tas om hand. Då kan det vara enkelt och smidigt att anlita professionell hjälp för detta arbete. Dels krävs det kunskap för att utföra skotningen på ett bra sätt. Och som privatperson är det dessutom omöjligt att själv ha alla maskiner som behövs för skogsbruket. Så låt oss som är proffs ta hand om skotningen.

 

Kontakta oss

Adress: Gullestorp, 516 92 Äspered, strax utanför Borås