Slyröjning

Behöver du hjälp med slyröjning i Borås med omnejd? Vi på Börjes Skog & Trädgårdstjänst hjälper dig med att röja sly och ta bort mindre träd och buskage. Kontakta oss  idag för att få hjälp med slyröjning! Förutom slyröjning kan vi hjälpa dig med trädfällning, bortforsling av träd samt stubbfräsning. Vi löser ALLT som rör träd och trädvård!

Röjning av sly i skogen

Genom slyröjning kan du öka virkesvärdet på din skog. Tillväxten på de stammar som får stå kvar blir större om omgivande sly tas bort. Slyröjningen är bäst att utföra när träden har tappat sina löv, men innan det faller snö. Då har man bäst sikt och kan planera röjningen bättre.

Slyröjning på tomten

På större tomter finns ofta delar som är mer vildvuxna. Här kan det vara nödvändigt att röja bort sly och mindre träd för att få en snygg trädgård. Vi kan både röja sly och ta bort eller beskära mindre träd och buskage i din trädgård.

röjning av sly Borås
slyröjning

Kontakta oss

Adress: Gullestorp, 516 92 Äspered, strax utanför Borås