Trädfällning

Behöver du hjälp med att fälla träd i din trädgård eller i din skog? Börjes Skogs & Trädgårdstjänst hjälper dig med trädfällning oavsett storlek eller plats. Inga träd är omöjliga att ta ned! Kontakta oss redan idag för att få experthjälp. Att fälla träd kan göras på flera olika sätt. De kan fällas på traditionellt sätt från marken eller via klättring eller skylift då man tar ned trädet bit för bit. Oavsett vilken metod som behöver användas kan du tryggt lämna över arbetet i våra händer. Vi har både kunskapen och de verktyg som behövs. Förutom trädfällning kan vi hjälpa dig med beskärning och bortforsling av träd samt stubbfräsning. Vi löser ALLT som rör träd och trädvård!

Trädfällning på egna tomten

Trädfällning i ett villaområde är betydligt svårare än i skogsmark. Med kringliggande bebyggelse är risken stor att ett fallande träd skadar byggnader eller planteringar. Det är inte heller bara den grova och tunga stammen som kan orsaka skador. Även grenar kan i fallet göra stor skada. 

Eftersom det krävs både planering och kunskap när träd ska tas ned är det säkrast att anlita ett företag som har både den rätta kunskapen och de verktyg som behövs. Genom att anlita en professionell trädfällare kan du förhindra skador på både din egen och grannars tomter.

trädfällning i Borås
träd faller i skogen Borås
Kontakta oss

Adress: Gullestorp, 516 92 Äspered, strax utanför Borås

Sektionsfällning

Vi på Börjes Skogs & Trädgårdstjänst kan hjälpa dig oavsett om träden kan fällas från marken eller behöver tas ned med s.k. sektionsfällning. Sektionsfällning är en metod för trädfällning man använder sig av när man exempelvis skall ta ner ett träd som står nära intill en fastighet, ledning eller andra hinder som gör att man inte kan fälla hela trädet till marken direkt. I dessa lägen använder vi oss utav en klätterutrustning eller skylift om plats finns, för att sedan ta oss uppför trädet samtidigt som vi kvistar bort grenar från det. Därefter kapar vi trädet i sektioner uppifrån och ned, bit för bit och i lagom stora delar så att de blir hanterbara att sedan avlägsna. Tänk på att det för träd som bedöms som särskilt skyddsvärda krävs samråd med Länsstyrelsen. Kontakta oss om du är tveksam, så hjälper vi dig att reda ut detta.

Rutavdrag för trädfällning

Du får göra rutavdrag för trädfällning om träden står på din egen tomt. Rutavdrag får göras på arbetskostnaden men inte på material eller resekostnader. Läs mer om rutavdrag för att fälla träd på Skatteverkets hemsida.

Vad kostar det med trädfällning?

Det finns många faktorer som påverkar vad det kostar med trädfällning. Det första är trädets storlek, ett större träd brukar vara svårare att ta ned och då kostar det också mer. Behöver skylift användas vid nedtagningen blir det också större kostnader. Vi sätter ett fast pris på trädfällningen när vi har sett trädet och var det står. Kontakta oss för att få mer information om priser på trädfällningen.