Börjes Skog & Trädgårdstjänst

Behöver du hjälp med skötsel av träd och skog? Vi på Börjes Skog & Trädgårdstjänst löser ALLT som rör träd och trädvård! Kontakta oss redan idag så hittar vi en lösning för dig.

Vi hjälper dig bland annat med trädfällning (även sektionsfällning), stubbfräsning, slyröjning, flisning, mindre skotningsuppdrag samt bortforsling av stammar och ris. Du kan också få hjälp med trädbeskärning av olika slag, som kronreducering och hamling. 

Vi kan också erbjuda kompletterande trädgårdstjänster, som
gräsklippning, skötsel av grönytor och planteringar via vår samarbetsparner Farmartjänst Borås.

Rutavdrag för våra tjänster

Du kan få göra avdrag från din skatt för arbetskostnaden när du anlitar någon för att fälla eller beskära träd på din egen tomt. Även för stubbfräsning och vissa trädgårdstjänster kan du göra avdrag. Rutavdrag får göras på arbetskostnaden men inte på material eller resekostnader. Läs mer om rutavdrag på Skatteverkets hemsida.  

Miljöpolicy

  • Vid alla inköp ska miljöaspekten beaktas. Miljövänliga alternativ ska väljas i första hand.
  • Fordon och redskap ska drivas med miljövänligt bränsle om det alternativet finns tillgängligt.
  • All utrustning ska servas regelbundet för att minska slitage och därmed öka livslängden och minska bränsleåtgång.
  • Avfall, såsom kasserade maskiner och redskap, kontorsmaterial och förpackningar ska sorteras och lämnas till behörig utförare för återvinning, förbränning eller annan lämplig hantering.

Samarbetspartners

Vi på MASSIV trädesign levererar snickeritorrt virke i format mindre till större som vi själva har förädlat från träd till möbeltorra slabs. Vi tillverkar även gärna möbler av vårat virke i samråde med våra kunder