Vanliga frågor om trädfällning

Här svarar vi på några av de vanligaste frågorna om träd och trädfällning. 

Får grannens träd hänga över på min tomt?

Det är inte olagligt för grannens träd att hänga över din tomt men om grenar som hänger över tomtgränsen skapar olägenhet så får man ta bort dem så länge åtgärden inte skadar trädet. Dock så ska ägaren först ges möjlighet att själv vidta åtgärder om borttagandet kan väntas ge betydande skada, så det kan vara bra att prata med grannen innan du plockar fram sågen. Det är också värt att notera att det här handlar om grenar som hänger in över din tomt inte träd/grenar nära tomtgränsen som fäller löv på din tomt hur irriterande det än kan vara. 

Får jag fälla grannens höga träd?

Du får inte fälla grannens höga träd utan dennes tillstånd. Dock så har ägaren ansvar för att trädet inte utgör fara för tex grannarnas hus. Ett träd kan innebära en fara om det riskerar att blåsa omkull på grund av rötskador. Men även om trädet utgör en fara så är det tomtägaren som ska ta ner det, man kan inte göra det på eget bevåg. 

skogsmaskin-2-600x400

Får jag ta bort rötter från grannens träd som tränger in på min tomt?

Enligt Jordabalken 3 kap 2 $ så får man ta bort rötter från grannens träd som tränger in på tomten om de ställer till besvär. Detta gäller dock endast om det kan göras utan att trädet tar skada. 

Hur höga träd får grannen ha?

Grannen kan i princip ha hur höga träd som helst så läge de inte utgör fara. Det finns inga regler för hur höga träd man får ha på sin tomt oavsett hur nära tomtgränsen eller andras hus de står. 

Får man avverka asp?

Det går bra att avverka asp så länge trädet står någonstans där du har rätt att ta ner träd, t.ex. på din egen tomt. Aspen är inte fridlyst eller skyddad på något annat sätt. 

Kontakta oss

Adress: Gullestorp, 516 92 Äspered, strax utanför Borås

 

Får man ta bort grenar från grannens träd?

Om grenar från grannens träd hänger över tomtgränsen så har man som fastighetsägare rätt att ta bort dessa ifall de skapar olägenhet. Dock så ska ägaren först ges möjlighet att själv vidta åtgärder om borttagandet kan väntas ge betydande skada, så det kan vara bra att prata med grannen innan du plockar fram sågen. 

träd i Ulricehamn

Vad händer om grannes träd faller på mitt hus eller tomt?

Om grannens träd faller på ditt hus eller tomt så regleras detta i de flesta fall av din villa-/hemförsäkring. Om du anser att grannen brustit i ansvar genom att inte ta ner ett träd som har stor risk att falla t.ex. på grund av att det är ruttet, så ska du anmäla detta till ditt försäkringsbolag. Försäkringsbolaget gör då en bedömning i sakfrågan och om de kommer fram till att grannen brustit i ansvar så betalar ansvarsförsäkringsdelen i dennes villa-/hemförsäkring självrisken.