Vanliga frågor om stubbar

Här svarar vi på några av de vanligaste frågorna om stubbar och stubbfräsning. 

Hur lång tid tar det för en stubbe att ruttna?

Hur snabbt en stubbe ruttnar beror på flera olika variabler men framförallt stubbens storlek och träslag. Det kan ta mellan ett och tjugo år för en stubbe att ruttna.  

Varför ska man ta bort en stubbar?

Det finns flera anledningar till att man vill ta bort stubbar och det beror delvis på stubbens placering. En anledning är att slippa skadeinsekter, tex myror, som kan söka sig till stubbar under förruttningsprocessen. Man kan också vilja ta bort stubben för att den är ful eller för att förenkla skötseln av gräsmattan.  

2023-07-31_08-03-15

Hur fräser man bort en stubbe?

Med hjälp av en stubbfräs som mal ner stubben till flis. Kvar blir finmalet flis, blandat med jord. Om det handlar om mindre stubbar (upp till ca 40cm) blir det sällan något överskott utan allt går tillbaka i hålet från stubben. Vid fräsning av större stubbar blir det ett visst överskott som kan användas till bl.a. jordförbättring. 

Kan man elda bort en stubbe? 

Även om det är möjligt att elda bort en stubbe så bör man vara försiktig med det eftersom det alltid finns en risk för spridning av elden i tex rotsystemet.  

Kontakta oss

Adress: Gullestorp, 516 92 Äspered, strax utanför Borås

 

Vad kostar stubbfräsning? 

Kostnaden för stubbfräsning består av en startkostnad (rese-, material-, och maskinkostnad) samt en summa baserad på stubbens/stubbarnas bredaste diameter i marknivå. Vi lämnar alltid en fastprisoffert.  

Är stubbar miljöfarliga? 

Stubbar i sig är inte miljöfarliga men om de lämnas kvar så kan de dra till sig skadeinsekter som inte är önskvärda i trädgården.