Miljöpolicy

  • Vid alla inköp ska miljöaspekten beaktas. Miljövänliga alternativ ska väljas i första hand.
  • Fordon och redskap ska drivas med miljövänligt bränsle om det alternativet finns tillgängligt.
  • All utrustning ska servas regelbundet för att minska slitage och därmed öka livslängden och minska bränsleåtgång.
  • Avfall, såsom kasserade maskiner och redskap, kontorsmaterial och förpackningar ska sorteras och lämnas till behörig utförare för återvinning, förbränning eller annan lämplig hantering.

Kontakta oss

Adress: Gullestorp, 516 92 Äspered, strax utanför Borås